Priser Alle priser er inkl. mva.                (m2 er regnet i BTA)

Eierskifterapport  E3 - NS3600 


Leilighet under 60 m² (Kun blokk uten utvendige forhold og uten fellesdeler)  

9 000,-

Leilighet 60- 100 m² (Kun blokk uten utvendige forhold og uten fellesdeler)

    10 000,-

Leilighet 100- 150 m² (Kun blokk uten utvendige forhold og uten fellesdeler)

11 500,-

Leilighet 150- 250 m² (Kun blokk uten utvendige forhold og uten fellesdeler)  

13 500,-

Leilighet 250 - 350 m² (Kun blokk uten utvendige forhold og uten fellesdeler)

15 000,-

Bolig/fritidsbolig/rekkehus/flermannsbolig under 100 m²  

14 000,-

Bolig/ fritidsbolig/ rekkehus/ flermannsbolig 100- 150 m²

15 000,-

Bolig/ fritidsbolig/ rekkehus/ flermannsbolig 150-250 m²  

16 500,-

Bolig/ fritidsbolig/ rekkehus/ flermannsbolig 250-350 m²

18 000,-

Bolig/ fritidsbolig/ rekkehus/ flermannsbolig 350 - 450 m²

19 500,-

Tillegg

Tilleggsbygninger etter NS-3600 (Eks garasje, uthus, hybel, ell) 

pr stk.  


2 000,-

Pr ekstra bad/wc/Vaskerom  

700,-

Kjeller, krypkjeller, rom under terreng  

2 000,-


Befaring ettermiddag, kveld etter kl 15:30


1 500,-

Tegninger og nødvendig dokumentasjon f.eks. meglerpakke som må fremskaffes for å få gjennomført takstoppdrag faktureres iht. kostpris + 10%.

Verditakst / Forhåndstakst


Leilighet under 100 m² (Kun blokk uten utvendige forhold og uten fellesdeler) 

6 000,-

Leilighet over 100 m² (Kun blokk uten utvendige forhold og uten fellesdeler) 

7 000,-

Tomt 

5 500,-

Bolig/ fritidsbolig/ rekkehus/ flermannsbolig under 150 m² 

6 500,-

Bolig/ fritidsbolig/ rekkehus/ flermannsbolig 150-250 m²

7 500,-

Bolig/ fritidsbolig/ rekkehus/ flermannsbolig 250-400 m²  

8 500,-

knad om bruksendring

pr time


1 350,-

Skade/Reklamasjonstakst

Timepris


1 350,-

Uavhengig kontroll

Membran og lufttetthet (uten trykktest, trykktesting utføres på timer)


6 000,-

Bistand ved overtagelse av bolig eller leilighet

pr time


1 350,-

Næringstakst

pr time


1 350,-

Endoskopkamera med bilde og videoopptak (5 lm)

Timepris


1 700,-

Timepris

pr time


1 350,-

Oppdrag med lang varighet (min 100 timer) pr time

1 250,-

Kjøring

Kjøring, km, bom, parkering, ell kommer i tillegg til alle priser. 

Avlyst befaring

24 timer før befaring, manglende adkomst til bolig, glemt avtale


2 000,-

Annet 

Manglende opplysninger som må fremskaffes for å komplettere et oppdrag vil faktureres som tillegg for hvert tilfelle iht medbrukt tid og kostnad.

Lag din egen hjemmeside gratis!